20161211.JPG金豆柑..超會長角芽的

長得慢慢的

卻不會抽枝

不知道是不是這原因

給他選一下芽

把不要的角芽..角枝..打掉


 

20170630.JPG

20170630__1.JPG

20171027.JPG

20171027__1.JPG

20171215.JPG

20180115.JPG

20180115__1.JPG

20140611.JPG

20140611__1.JPG

20141003.JPG

20141003__1.JPG

20141226.JPG

20141226__1.JPG

20150104.JPG

20150104__1.JPG

20150117.JPG

20150118.JPG

20151009.JPG

20151009__1.JPG

20151009__2.JPG

20151207.JPG

20151207__1.JPG

20151215.JPG

20151215__1.JPG

20151231.JPG

20151231__1.JPG

20160116.JPG

20160208.JPG

20160208__1.JPG

20160208__2.JPG

20160716.JPG

20160716__1.JPG

20160902.JPG

創作者介紹
創作者 小懶豬 的頭像
小懶豬

★★★ 綠 小 孩 ★★★

小懶豬 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()